Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 7617-WYS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná , 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva_na_predkladanie_ponúk_7617-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:55:19