Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 33027-MST | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_33027-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlasení_VO_EU_vestnik_2020-OJS184-443787-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

31.10.2020 23:54:46