„Poskytovanie upratovacích služieb v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčastí“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | NDL/01/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Vestník VO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NDL/01/2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Návrh na plnenie kritéria Súťažné podklady 
  Jednotný európsky dokument Súťažné podklady 
  Príloha k zmluve - subdodávatelia Súťažné podklady 
  Krycí list ponuky Súťažné podklady 
  Návrh Zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb pre UMB v BB Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

22.05.2024 03:22:58