Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | NDL/02/2019 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná , 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) |  ID: 84654443 | Kód: NDL/02/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.02.2020 15:57:44