eZakazky - Obec Báb

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
30289-WYP Novostavba a zateplenie objektu MŠ v obci Báb
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-11 09:00
11.08.2022
09:00
Obec Báb
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 07:44:56