Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Profil verejného obstarávateľa
 Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) - Profil verejného obstarávateľa
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) P.O. Box 160
P.O. Box 160
Bratislava
823 11

IČO : 35884916
DIČ : 2021812683
IČ DPH : SK2021812683


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
VS/UPRAT/2021 Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave 2022\06\30
DNS/1/2022 DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026 2022\05\30
VS/GASTRO/2021 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok 2021\12\31
VS/CAS/2021 Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6 2021\10\31
VS/EE/pre r.2022 Dodávka elektriny pre rok 2022 2021\10\29
VS/MN, BA/2020 Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228 2021\04\30
VS/UPRATOBJ/2019 Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave 2021\01\08
US/1/2020 Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava 2021\01\08
VS/EE/pre r.2021 Dodávka elektriny pre rok 2021 2020\09\30
VS_EE_2020 Dodávka elektriny pre rok 2021 2020\07\06
VYHL/UPRATOBJ/2019 Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave 2019\10\31
VYHL/UPRATLIET/2019 Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave 2019\08\23
VS_EE_2020 Dodávka elektriny pre rok 2020 2019\08\23
PZBVET/1/2019, 1842-WYT Kontajnerové státie pre pracovisko detekčnej kontroly 2019\03\31
16963-WYT Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu 2019\03\05
PZBVET/1/2018 Hasičská automobilová plošina 2018\12\31
26.05.2022 03:21:33