eZakazky - Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
33008-MST Informatizácia MHD v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.11.2020
09:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
27.10.2020 19:43:59