Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt - čipov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 430593 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova, 011 40, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Korigendum č. 1_Úradný vestník EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Vestník verejného obstarávania - 50503-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Úradný vestník Európskej únie Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.12.2021 22:30:20