Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 2020_03_01 | Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 96202, Vígľaš
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 23200_-_wyp Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha c_8_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha c_7_Súhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha c_6_CV k podmienkam účasti Príloha 
  Príloha c_5_PD_4etapa Príloha 
  Príloha c_4_Kalkulácia hodnoty zákazky_výkaz výmer Príloha 
  Príloha c_3_Návrh zmluvy o dielo Príloha 
  Príloha c_2_Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha c_1_Krycí list ponuky Príloha 
  Vígľaš_spvs Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 10:34:52