EU PROFI, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 EU PROFI, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
ČSA 462/12
ČSA 462/12 962 01 Zvolenská Slatina
Zvolenská Slatina
Zvolenská Slatina

IČO : 46148779
DIČ : 2023272570

EU PROFI, s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: EU PROFI, s.r.o.
Sídlo: ČSA 462/12, Zvolenská Slatina, Zvolenská Slatina
Štatutárny zástupca:
IČO: 46148779


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
2019/NLZ/01 Materiálno –technické vybavenie učební ZŠ v Detve 2020\10\30
2020_03_01 Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa 2020\10\02
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej 2020\09\01
20190801 Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa 2019\10\06
2019_02 Obstaranie záhradných kompostérov 2019\10\01
2019_01 Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava 2019\08\31
2019_03 Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie 2019\08\17
26.09.2020 19:00:23