EU PROFI, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 70421024 | Kód: 2019_01

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Cenová ponuka - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Cenová ponuka - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Cenová ponuka - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Cenová ponuka - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Cenová ponuka - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Cenová ponuka - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Záapisnica z vyhodnocovania ponuk_ZAVER - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti- 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Zápisnica z vyhodnocovania ponuk- 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 4115-WYP Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Zmluva č.1/2019 s prílohami Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 oznámenie-18823_-_ipp Ostatné dokumenty
2019\07\24
24.07.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4115-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\05\13
13.05.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\03\29
29.03.2019
 Vysvetlenie - odpoveď č. 5 Vysvetlenie
2019\03\25
25.03.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď č. 4 Žiadosť o vysvetlenie
2019\03\22
22.03.2019
 Ostatné dokumenty - 4115-WYP - redakčná oprava Ostatné dokumenty
2019\03\06
06.03.2019
 Vysvetlenie - 4115-WYP Vysvetlenie
2019\03\05
05.03.2019
 Vysvetlenie - 4115-WYP Vysvetlenie
2019\03\05
05.03.2019
 Vysvetlenie - 4115-WYP Vysvetlenie
2019\03\05
05.03.2019
 Vysvetlenie č. 2 - odpoveď Vysvetlenie
2019\02\21
21.02.2019
 Vysvetlenie č.1 - odpoveď Vysvetlenie
2019\02\18
18.02.2019
 Príloha č.3 - Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady
2019\02\12
12.02.2019
 Príloha č.5 - Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\02\12
12.02.2019
 Príloha č.4 - Výkaz výmer Súťažné podklady
2019\02\12
12.02.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\02\12
12.02.2019
27.02.2020 11:53:12