EYOFF 2022_Prepravné služby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 002/NLZ/2021 | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 002/NLZ/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č.5_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky - 002/NLZ/2021 Príloha 
  Príloha č.4_Suhlas so spracovanim OU - 002/NLZ/2021 Príloha 
  Príloha č.3_Navrh Ramcova zmluva - 002/NLZ/2021 Príloha 
  Príloha č.2_Navrh na plnenie kritéria - 002/NLZ/2021 Príloha 
  Priloha č.1_Krycí list ponuky - 002/NLZ/2021 Príloha 
  Súťažné podklady - 002/NLZ/2021 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 002/NLZ/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 09:42:19