Dodávka laboratórneho vybavenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | NLZ/2018-KZ-LAB
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NLZ/2018-KZ-LAB na UVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NLZ/2018-KZ-LAB na EVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

23.02.2019 01:29:05