ICTUS CONSULTING s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 ICTUS CONSULTING s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Murgašova 8
Murgašova 8 974 01 Banská Bystrica
Banská Bystrica
97401

IČO : 50279513
DIČ : 2120277698
IČ DPH : SK2120277698

ICTUS CONSULTING s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: ICTUS CONSULTING s.r.o.
Sídlo: Murgašova 8, Banská Bystrica, 97401
Štatutárny zástupca:
IČO: 50279513


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
PLZ/1-2022/ZOO Stavebné objekty v ZOO Košice 2023\04\15
01/PLZ/2022 Technologické vybavenie pre zberný dvor 2023\04\15
NZ/01/2021 Kvalitnejšie verejné služby v Nemocnici s poliklinikou Revúca n.o. 2022\11\30
PLZ/2021/HH Novostavba domova dôchodcov 2022\06\30
PLZ/2-2021/ETRO Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka 2022\05\30
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks 2022\04\04
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu 2022\04\04
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia 2022\04\01
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel 2022\04\01
PLZ/2021/X team Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni v obci Selce – stavebné práce 2021\10\01
PLZ/2020/JL Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu 2021\09\17
PLZ/2021/ETRO Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka 2021\05\31
PLZ/2019 - TANDEM Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o. 2021\05\30
PLZ/2020/SOP-H Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú 2021\03\16
NZ/07/2018 Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia 2021\02\26
NZ/07-2/2018 Externý monitoring a Komplexný informačný monitorovací systém - KIMS 2021\02\15
PLZ/2020/ETRO Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka 2021\01\04
1/PLZ/2018 - SB Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba 2021\01\04
PLZ/2019/SB-K Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa 2021\01\03
NZ/2018-ŠOP IKT Nákup IKT techniky 2020\12\31
NLZ/2019 - Rovnošaty Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR 2020\09\30
NLZ/2019-DJ Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia 2020\09\30
NLZ - PH/2020 - LSR Dodanie náhradných dielov a servis pre procesorové hlavice WOODY 60 2020\05\31
PLZ/2019/Hlavátka Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú 2020\03\16
TV - NZ 1/2018 Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 2020\03\08
PLZ/2019/OS-L Obnova budovy Okresného súdu Lučenec - 2. ETAPA 2020\02\28
NZ/2018/ - ŠOP A Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP 2020\02\16
07/PLZ/2018 - P Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti PPS Group a.s. 2019\12\31
NLZ/2019 - SMV Služobné motorové vozidlá 2019\11\19
PLZ/2019/LR Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne 2019\10\20
Nákup čistiacich prostriedkov 2019\02\28
26.05.2022 16:26:43