Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | NLZ/2018-KZ-katalyzátory | KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, 052 01, Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)

Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 13082510 | Kód: NLZ/2018-KZ-katalyzátory

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 17:07:52