Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | NLZ/2018-Q-Miešadlo | QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 29/3032, 052 01, Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)

Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 40123340 | Kód: NLZ/2018-Q-Miešadlo

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 08:21:03