eZakazky - Záchranná služba Košice

 Záchranná služba Košice - Profil verejného obstarávateľa

Záchranná služba Košice Rastislavova 43
Košice
041 91

IČO : 00606731
DIČ : 2021141980

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
1621/MVO/2018 Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 2019\01\29
846/MVO/2018 Bezpečnostná ochranná obuv 2018\09\20
993/ORVO/2018 Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb 2018\08\22
592/MVO/2018 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok 2018\08\10
456/ORVO/2018 Kancelárske potreby 2018\07\13
73/MVO/2018 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 2018\03\21
1867/ORVO/2017 Náhradné diely pre vozidlá Záchrannej služby Košice 2018\01\19
1349/MVO/2017 Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy 2018\01\11
1912/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 2018\01\04
1091/ORVO/2017 Telekomunikačné služby 2017\11\20
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 2017\11\20
763/ORVO/2017 Pohonné hmoty 2017\08\03
834/MVO/2017 Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb 2017\07\07
801/MVO/2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2017\06\14
411/MVO/2017 Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb 2017\05\15
439/MVO/2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2017\05\05
20.01.2019 03:19:10