eZakazky - Záchranná služba Košice

 Záchranná služba Košice

Záchranná služba Košice Rastislavova 43
Košice
041 91

IČO : 00606731
DIČ : 2021141980

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
763/ORVO/2017 Pohonné hmoty
993/ORVO/2018 Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
411/MVO/2017 Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
456/ORVO/2018 Kancelárske potreby
73/MVO/2018 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice
801/MVO/2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
834/MVO/2017 Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
1091/ORVO/2017 Telekomunikačné služby
1867/ORVO/2017 Náhradné diely pre vozidlá Záchrannej služby Košice
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice
Stránky:  1 2 Zobrazených: 1 - 10 / 15
17.10.2018 04:37:04