Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 28/PRO/2020 | Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 06901, Snina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 36399-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 2020/S 202-489850 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 28/PRO/2020 Súťažné podklady 
  Príloha č. 9 k RD Tabuľka PZP Príloha 
  Príloha č. 8 k RD Zoznam nákladných MV Príloha 
  Príloha č. 7 k RD Zoznam osobných MV Príloha 
  Príloha č. 6 k RD Zoznam organizácií Príloha 
  Príloha č. 5.c k RD PZ úraz Príloha 
  Príloha č. 5.b.1 k RD Zoznam vozidiel Príloha 
  Príloha č. 5.b. k RD PZ pre PZP Príloha 
  Príloha č. 5.a.2 RDZoznam MV k HP Príloha 
  Príloha č. 5.a.1 k RD HP vzorové tlačivo Príloha 
  Príloha č. 1 k RD časť II. Príloha 
  Príloha č. 6 k SP RD s prílohami časť II. MV Príloha 
  Príloha č. 12 k RD Tabuľka na určenie PS Príloha 
  Príloha č. 11.a. k RD Zoznam cintorínov Príloha 
  Príloha č. 11 k RD Zoznam NM a HM Príloha 
  Príloha č. 10 k RD Zoznam organizácií Príloha 
  Príloha č. 9.a.1. k RD Zoznam majetku Príloha 
  Príloha č. 9.a. k RD PZ pre poistenie majetku Príloha 
  Príloha č. 1 k RD časť I. Príloha 
  Príloha č. 5 k SP RD s prílohami pre časť I. Príloha 
  Príloha č. 4 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 3 škodovosť pre časť II. Príloha 
  Príloha č. 2 k SP škodovosť pre časť I. Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 14:40:44