Komunál - Servis, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 Komunál - Servis, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Hlavná 3
Prešov
080 01

IČO : 51115026
DIČ : 2120624616

Komunál - Servis, s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Komunál - Servis, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 3, Prešov, 080 01
Štatutárny zástupca:
IČO: 51115026


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
17/PRO/2020 Spoločné obstarávanie poistných služieb 2020\08\31
KS/VO/05-20/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región 2020\07\16
KS/VO/04-20/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2020\06\08
05/PRO/2020 Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany 2020\06\08
KS/VO/02-20/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2020\04\29
KS/VO/03-20/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2020\04\16
KS/VO/01-2020/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2020\03\24
Č.sp.:01/PRO/2020 Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 2020\03\18
11/eBIZ/2019 Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce 2019\12\20
KS/VO/04-19/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 2019\12\09
KS/VO/01-19/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Bánovce nad Bebravou 2019\12\04
KS/VO/02-19/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou 2019\12\04
KS/VO/03-19/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 2019\11\27
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša 2018\11\05
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša 2018\10\31
21.09.2020 14:25:03