Komunál - Servis, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 Komunál - Servis, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Hlavná 3
Prešov
080 01

IČO : 51115026
DIČ : 2120624616

Komunál - Servis, s.r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Komunál - Servis, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 3, Prešov, 080 01
Štatutárny zástupca:
IČO: 51115026


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
KS/VO/08-22/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla 2022\12\06
KS/VO/09-22/EE Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 2022\12\05
KS/VO/11-22/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 2022\12\05
KS/VO/06-22/EE Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 2022\12\05
KS/VO/10-22/EE Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Prešov 2022\12\04
KS/VO/07-22/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2022\10\25
KS/VO/01-22/POI Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu – ZMOŽO 2022\06\15
KS/VO/03-22/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2022\04\25
KS/VO/02-22/EE Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2022\03\22
KS/VO/05-22/EE Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Topoľčianky 2022\03\22
KS/VO/02-21/POI Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica 2022\02\03
44/PRO/2021 Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2021\12\31
KS/VO/01-21/POI Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región 2021\08\06
34/PRO/2020 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 2021\05\21
24/PRO/2020 Poistné služby 2020\12\02
23/PRO/2020 Spoločné obstarávanie poistných služieb 2020\11\30
28/PRO/2020 Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce 2020\11\30
29/PRO/2020 Zabezpečenie poistných služieb 2020\11\25
17/PRO/2020 Spoločné obstarávanie poistných služieb 2020\08\31
KS/VO/05-20/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región 2020\07\16
KS/VO/04-20/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2020\06\08
05/PRO/2020 Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany 2020\06\08
KS/VO/02-20/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2020\04\29
KS/VO/03-20/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2020\04\16
KS/VO/01-2020/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2020\03\24
Č.sp.:01/PRO/2020 Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 2020\03\18
11/eBIZ/2019 Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce 2019\12\20
KS/VO/04-19/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 2019\12\09
KS/VO/01-19/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Bánovce nad Bebravou 2019\12\04
KS/VO/02-19/PL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou 2019\12\04
KS/VO/03-19/EL Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 2019\11\27
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša 2018\11\05
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša 2018\10\31
30.11.2022 04:53:22