Spoločné obstarávanie poistných služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 23/PRO/2020 | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 91701, Trnava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie  
  Príloha č. 1 k vysvetleniu Príloha 
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33948-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania ÚV EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 6 k SP RD s prílohami časť II. MV Príloha 
  Príloha č. 5 k SP RD s prílohami pre časť I. majetok Príloha 
  Príloha č. 4 JED Príloha 
  Súťažné podklady - 23/PRO/2020 Súťažné podklady 
  Príloha č. 3 škodovosť pre časť II. Príloha 
  Príloha č. 2 k SP škodovosť pre časť I. Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 14:40:04