Obec Koprivnica

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Koprivnica - Profil verejného obstarávateľa
Obec Koprivnica Koprivnica 126
Koprivnica
08643

IČO : 00322164
DIČ : 2020778826


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
32428 - WYP ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY 2020\11\05
27.10.2020 19:31:12