Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2

Zákazka s nízkou hodnotou | Procurio-30/2021 | Obec Košolná, Košolná, 91901, Košolná
Zverejňovanie dokladov

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58188873 | Kód: Procurio-30/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.10.2021 20:44:41