Obec Košolná

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Košolná - Profil verejného obstarávateľa
Obec Košolná Košolná 44
Košolná
91901

IČO : 00312673
DIČ : 2021175640


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Procurio-30/2021 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2 2021\11\14
Procurio-39/2020 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná – tovary 2021\02\28
Procurio-21/2020 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť 2021\02\10
Procurio-02/2020 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť 2020\08\25
19.10.2021 21:23:14