Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce_2

Zákazka s nízkou hodnotou | Procurio-14/2021 | Obec Lastovce, Hlavná, 076 14, Lastovce
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce_2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63872008 | Kód: Procurio-14/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 08:31:55