Obec Lastovce

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Lastovce - Profil verejného obstarávateľa
Obec Lastovce Hlavná 306
Lastovce
076 14

IČO : 00331678


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Procurio-14/2021 Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce_2 2021\06\01
Procurio-29/2020 Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce 2021\03\25
17.05.2021 23:25:37