Poskytovanie právnych služieb - Revízia a právny audit zmlúv a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti krízového riadenia podniku

Interný postup | 05424/2021 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta, 823 07, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 5 k Výzve - OP Zmluva - Poskytovanie pravnych sluzieb Príloha 
  Príloha č. 4 k Výzve - Návrh na plnenie kritéria Príloha 
  Príloha č. 3 k Výzve - Čestné prehlásenie o poistení Príloha 
  Príloha č. 2 k Výzve - Čestné prehlásenie Príloha 
  Príloha č. 1 k Výzve - Identifikačné údaje uchádzača Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 08:48:39