Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil obstaraváteľa
 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik - Profil obstaraváteľa
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ivanská cesta 93
Bratislava
823 07

IČO : 35778458


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Dodávka veľkoplošných monitorov 2021\10\25
OBS/1/2021 Autentifikačný systém RSA 2021\04\30
05011/2021/DEKS Plnenie povinnosti oprávnenej osoby 2021\03\24
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE 2019\12\20
Rádionavigačné systémy 2019\12\17
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 2019\12\06
02.12.2021 16:48:23