Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil obstaraváteľa
 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik - Profil obstaraváteľa
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ivanská cesta 93
Bratislava
823 07

IČO : 35778458


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE 2019\12\20
Rádionavigačné systémy 2019\12\17
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 2019\12\06
24.09.2020 06:43:19