Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa
 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik - Profil verejného obstarávateľa
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ivanská cesta 93
Bratislava
823 07

IČO : 35778458


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
068512024 Poskytovanie výučby odbornej leteckej angličtiny podľa požiadaviek ICAO pre riadiacich letovej prevádzky (ATCO), výučby všeobecnej angličtiny a preskúšanie zamestnancov a preskúšanie osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie 2024\04\21
REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU DVOR/DME KSC 2024\04\20
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania 2024\03\20
Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3.etapa 2023\12\15
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania 2023\11\15
Systém SBC pre systémy hlasovej komunikácie 2023\10\22
Poskytovanie pravidelného pozáručného servisu a opráv systémov vzduchotechniky a klimatizácie 2023\10\13
Videostena pre TKC 2023\08\29
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p. 2023\08\01
Dodávka veľkoplošných monitorov 2021\10\25
OBS/1/2021 Autentifikačný systém RSA 2021\04\30
05011/2021/DEKS Plnenie povinnosti oprávnenej osoby 2021\03\24
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE 2019\12\20
Rádionavigačné systémy 2019\12\17
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 2019\12\06
21.05.2024 21:44:18