Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 99218686

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku zverejnené v Ú.v. Ostatné dokumenty
2019\12\01
01.12.2019
 Oznámenie o výsledku Ostatné dokumenty
2019\11\29
29.11.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - korigent zmena LPP, LOP Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - korigent - úprava LPP a LOP Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\16
16.10.2019
 Súťažné podklady - úprava č. 2 - zmena LPP Súťažné podklady
2019\10\11
11.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania korigent - zmena LPP Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\11
11.10.2019
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2019\10\09
09.10.2019
 Súťažné podklady - úprava - Poistenie zodpovednosti za škody spôsobe Súťažné podklady
2019\09\23
23.09.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Poistenie zodpovednosti za škody spôsobe Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\09\17
17.09.2019
 Príloha č. 9 k zmluve - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 8 k zmluve - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 7 k zmluve - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 6 k zmluve - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 4 k zmluve - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 2 k zmluve - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 3 k SP Krycí list ponuky - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 2 k SP Návrh Poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Príloha č. 1 SP Poistenie zodpovednosti za škody Príloha
2019\09\16
16.09.2019
 Súťažné podklady - Poistenie zodpovednosti za škody Súťažné podklady
2019\09\16
16.09.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Poistenie zodpovednosti za škody spôsobe Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\09\16
16.09.2019
 Dokumenty na profile - Poistenie zodpovednosti za škody spôsobe Dokumenty na profile
2019\09\16
16.09.2019
23.06.2024 18:47:33