Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa

Systém SBC pre systémy hlasovej komunikácie

Obchodná verejná súťaž |  ID: 29769721

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení OVS - Systém SBC pre systémy hlasovej komunikácie Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\08\30
30.08.2023
23.06.2024 19:40:23