Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa

Autentifikačný systém RSA

Interný postup |  ID: 69957869 | Kód: OBS/1/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - OBS/1/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č. 5 k Výzve - Čestné prehlásenie uchádzača Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 4 k Výzve - Identifikačné údaje uchádzača Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 3 ku Kúpnej zmluve - Vyhlásenie k subdodávkam Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve - Cenová špecifikácia Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve - Technická špecifikácia pre obstaranie autentifikačného systému RSA Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 3 k Výzve - Minimálne požiadavky na vypracovanie Kúpnej zmluvy Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 2 k Výzve - Cenová špecifikácia - cenový návrh Príloha
2021\04\13
13.04.2021
 Príloha č. 1 k Výzve - Technická špecifikácia pre obstaranie autentifikačného systému RSA Príloha
2021\04\13
13.04.2021
23.06.2024 19:00:30