Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa

Plnenie povinnosti oprávnenej osoby

Interný postup |  ID: 29423722 | Kód: 05011/2021/DEKS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 4 - Minimálne požiadavky na vypracovanie Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby Príloha
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie uchádzača Príloha
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača Príloha
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk / Cenový návrh Príloha
2021\03\05
05.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2021\03\05
05.03.2021
23.06.2024 19:39:48