Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 97662635

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\08\01
01.08.2023
 Vysvetlenie súťažných podkladov a úprava súťažných podkladov Vysvetlenie
2023\07\14
14.07.2023
 Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie
2023\07\12
12.07.2023
 Súťažné podklady - Príloha 1 – Zoznam odberných miest Súťažné podklady
2023\07\10
10.07.2023
 Súťažné podklady – Typové diagramy Súťažné podklady
2023\07\10
10.07.2023
 Súťažné podklady – Vzor zmluvy konsolidovaný Súťažné podklady
2023\07\10
10.07.2023
 Súťažné podklady – Vzor zmluvy konsolidovaný Súťažné podklady
2023\07\10
10.07.2023
 Informácia o úprave a doplnení súťažných podkladov Ostatné dokumenty
2023\07\10
10.07.2023
 Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu Ostatné dokumenty
2023\07\10
10.07.2023
 Súťažné podklady - JED Súťažné podklady
2023\06\19
19.06.2023
 Súťažné podklady - Prílohy 1 až 4 - editovateľné Súťažné podklady
2023\06\19
19.06.2023
 Súťažné podklady - Vzor zmluvy - editovateľné Súťažné podklady
2023\06\19
19.06.2023
 Súťažné podklady - Vzor zmluvy Súťažné podklady
2023\06\19
19.06.2023
 Súťažné podklady - Príloha 1 - Zoznam odberných miest Súťažné podklady
2023\06\19
19.06.2023
 Súťažné podklady - Dodávka elektrickej energie Súťažné podklady
2023\06\19
19.06.2023
23.06.2024 20:46:27