Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Profil verejného obstarávateľa

POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 72185620

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 3 k žiadosti o vysvetlenie č. 2 zo dňa 14.10.2019 Vysvetlenie
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady zmena časť B1 príloha č. 2 k RD - POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL Súťažné podklady
2019\10\18
18.10.2019
 Súťažné podklady zmena časti , B3 Podrobný opis predmetu zákazky - CESTOVNÉ POISTENIE Súťažné podklady
2019\10\18
18.10.2019
 Vysvetlenie č. 2 - príloha č. 2 k vysvetleniu č. 2 Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Vysvetlenie č. 2 - príloha č. 1 k vysvetleniu č. 2 Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Vysvetlenie č. 2 k žiadosti o vysvetlenie č. 1 zo 14.10.2019 Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Vysvetlenie č. 1 - príloha č. 2 k vysvetleniu Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Vysvetlenie č. 1 - príloha č. 1 k vysvetleniu Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Vysvetlenie č. 1 k žiadosti zo dňa 8.10.2019 Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Vysvetlenie - úprava SP časť B2 príloha č. 2 Rámcová dohoda Vysvetlenie
2019\10\16
16.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania korigent VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\09
09.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v.- korigent Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\08
08.10.2019
 Príloha č. 1 časť B1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 1 časť B1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 3 SP časť B3 Krycí list ponuky Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 2 SP časť B3 RD Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha -č. 1 SP časť B3 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Súťažné podklady časť B3 Opis Súťažné podklady
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha -č. 4 k opisu časť B2 Inšpekčný záznam Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 3 k opisu časť B2 Zoznam MV používaných pri preprave Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 2 k opisu časť B2 Zoznam miest poistenia Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 1 k opisu časť B2 Situačný plán APB Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 3 SP časť B2 Krycí list ponuky Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 2 RD časť B2 Zoznam motorových vozidiel používaných pri preprave Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 1 k RD časť B2 Cenová kalkulácia Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 2 časť B2 RD Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha k návrhu na plnenie kritérií časť B2 Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 1 časť B2 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Súťažné podklady časť B2 Opis Súťažné podklady
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 4 RD časť B1 Plánovaný nákup MV Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 3 RD časť B1 Cenová kalkulácia Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 2 RD časť B1 Zoznam motorových vozidiel pre povinné zmluvné poistenie Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 1 RD Zoznam motorových vozidiel pre havarijné poistenie Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 3 časť B1 Krycí list ponuky Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 2 časť B1 RD Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Príloha č. 1 časť B1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\01
01.10.2019
 Súťažné podklady - časť B1 Opis Súťažné podklady
2019\10\01
01.10.2019
 Súťažné podklady - časť A2 Súťažné podklady
2019\10\01
01.10.2019
 Súťažné podklady - časť A1 Súťažné podklady
2019\10\01
01.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\01
01.10.2019
23.06.2024 19:40:59