Poskytnutie prístupových práv k on-line právnemu informačnému systému

Interný postup | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta, 823 07, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk / Cenový návrh Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Poskytnutie prístupových práv k on-line Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.03.2021 10:55:38