Poskytovanie strážnej služby pre objekty LPS SR, š.p.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | 07371/2024/DOSM | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 823 07, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 Vysvetlenie  
  Poskytovanie strážnej služby pre objekty LPS SR, š. p - odpoveď Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OJ EU Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - JED_Poskytovanie strážnej služby pre objekty LPS SR, š.p. Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 4 SP_Cenová kalkulácia_ výpočet jednotkovej ceny Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Prílohy č. 1 až č. 3 súťažných podkladov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť D_súťažných podkladov_Obchodné podmienky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Poskytovanie strážnej služby pre objekty LPS SR, š.p. Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

22.07.2024 19:16:30