Podnikový informačný systém (ERP systém) pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LPS SR, š. p.“)

Prípravné trhové konzultacie | ERP2024 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 823 07, Bratislava
Lehota na žiadosť o účasť

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

K tejto zakázke neboli zverejnené žiadne dokumenty.


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 03:27:49