Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Poskytovanie pravidelného pozáručného servisu a opráv systémov vzduchotechniky a klimatizácie
Obchodná verejná súťaž
2023-10-04 11:00
04.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania
Obchodná verejná súťaž
2023-10-10 11:00
10.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
01.10.2023 12:06:59