POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | eBIZ – 06/2022 | Mesto Lučenec, Novohradská, 984 01, Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c.1 Opravy c.17 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 18_Lucenec_VO_lehoty - 8210-MSS Súťažné podklady 
  Oprava c.17 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 17_Lucenec_VO_lehoty - 8210-MSS Súťažné podklady 
  Oprava c.16 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 15 Oznamenia_CORRIGENDUM_viazanost ponuka - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 16_Lucenec_VO_lehoty a viazanost ponuky - 8210-MSS Súťažné podklady 
  Oprava c.13 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 15_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c. 14 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 14_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c. 13 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 13_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.12 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 12_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.11 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c.10 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 11_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  SP_oprava c. 10_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.9 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 13_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 11_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 06_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 01_Lucenec_Vsetkym zaujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  SP_oprava c. 9_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.8 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_oprava c. 8_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.7 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 12_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  SP_oprava c. 7_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.6 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 10_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 09_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 08_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 07_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 05_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 04_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Oprava_c_2_prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  Oprava c. 2_Priloha_c._1_SP_Opis_PZ_doplnene_1 - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_oprava c. 6_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.5 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1_Priloha_c._1_SP_Opis_PZ_doplnene_1 - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_oprava c. 5_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.4 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1 Priloha_c_2_vykaz_vymer_k_naceneniu - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  Oprava c. 1_Priloha c. 3 SP_Zmluva o svietení bez EE - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_oprava c. 4_Lucenec_VO_ine - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  SP_oprava c. 3_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.3 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 02_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  SP_oprava c. 2_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.2 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vybavenie ziadosti o napravu c. 1_Lucenec_VO_vsetkym zaujemcom - eBIZ – 06/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  SP_oprava c. 1_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.1 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_8210-MSS - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy_k_SP - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_Lucenec_VO - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS021-052295-sk - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.02.2023 00:18:53