POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | eBIZ – 06/2022 | Mesto Lučenec, Novohradská, 984 01, Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  SP_oprava c. 8_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.7 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 12_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  SP_oprava c. 7_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.6 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 10_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 09_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 08_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 07_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 05_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 04_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  Oprava_c_2_prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  Oprava c. 2_Priloha_c._1_SP_Opis_PZ_doplnene_1 - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_oprava c. 6_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.5 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1_Priloha_c._1_SP_Opis_PZ_doplnene_1 - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_oprava c. 5_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.4 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1 Priloha_c_2_vykaz_vymer_k_naceneniu - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  Oprava c. 1_Priloha c. 3 SP_Zmluva o svietení bez EE - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_oprava c. 4_Lucenec_VO_ine - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  SP_oprava c. 3_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.3 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 02_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie  
  SP_oprava c. 2_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.2 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vybavenie ziadosti o napravu c. 1_Lucenec_VO_vsetkym zaujemcom - eBIZ – 06/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  SP_oprava c. 1_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oprava c.1 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_8210-MSS - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy_k_SP - eBIZ – 06/2022 Príloha 
  SP_Lucenec_VO - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS021-052295-sk - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 06:50:40