Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Lučenec - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Lučenec Novohradská 1
Novohradská 1 98401 Lučenec
Lučenec
984 01

IČO : 00316181
DIČ : 2021237152
IČ DPH : SK2021237152 podľa §7a


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
25/PRO/2022 Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu 2026\12\12
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM 2023\03\16
OBOB-9/2021 Zber a preprava biologicky rozložiteľného a objemového odpadu na území mesta Lučenec 2022\01\02
0BOB-2/2021 Zber a odvoz odpadu z polopodzemných kontajnerov 2021\10\11
33411-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM 2021\08\31
OBOB-1/6/2021 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM PTK 2021\08\30
09.02.2023 01:24:27