Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Lučenec - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Lučenec Novohradská 1
Novohradská 1 98401 Lučenec
Lučenec
984 01

IČO : 00316181
DIČ : 2021237152
IČ DPH : SK2021237152 podľa §7a


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
0BOB-2/2021 Zber a odvoz odpadu z polopodzemných kontajnerov 2021\10\11
33411-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM 2021\08\31
OBOB-1/6/2021 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM PTK 2021\08\30
18.09.2021 10:24:03