Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

Zber a odvoz odpadu z polopodzemných kontajnerov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 79039303 | Kód: 0BOB-2/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Oprava - Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2021\09\02
02.09.2021
 Súťažné podklady - 0BOB-7/2021 Súťažné podklady
2021\08\31
31.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 0BOB-7/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\08\31
31.08.2021
22.05.2024 04:37:50