Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

Manažment údajov mesta Lučenec - IT služby

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 96734215 | Kód: 05/PRO/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 05/PRO/2023 Výzva na predloženie ponuky
2023\04\24
24.04.2023
 Súťažné podklady - 05/PRO/2023 Súťažné podklady
2023\04\24
24.04.2023
 Príloha č. 2 k SP JED Príloha
2023\04\24
24.04.2023
 Príloha č. 1 k SP Neocenený zoznam položiek Príloha
2023\04\24
24.04.2023
 Súťažné podklady časť B.3 a C.1 Súťažné podklady
2023\04\24
24.04.2023
22.05.2024 03:04:37