Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

Zber a preprava biologicky rozložiteľného a objemového odpadu na území mesta Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 86645810 | Kód: OBOB-9/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - A_1_Pokyny_pre_uchadzacov Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - A_2_Kriteria_na_hodnotenie_ponuk_a_pravidla_ich_uplatnenia Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - B_1_Opis_predmetu_zakazky Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - B_2_Sposob_urcenia_ceny Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - B3_Obchodne_podmienky Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - JED Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
22.05.2024 04:11:54