Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM PTK

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 18875080 | Kód: OBOB-1/6/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie informácií ostatným záujemcom Zápisnica z prípravných trhových konzultácií
2021\07\01
01.07.2021
 Výzva na trhové konzultácie - OBOB-1/6/20201 Výzva na trhové konzultácie
2021\02\22
22.02.2021
22.05.2024 03:14:51