Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 21733439 | Kód: 33411-MSS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrusenie VO_CONTRACT_AWARD - 33411-MSS Ostatné dokumenty
2021\01\19
19.01.2021
 Oprava oznamenia c.1_CORRIGENDUM _Lehoty Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\30
30.09.2020
 Oznamenie o vyhlaseni VO_UVO vestnik-33411-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\30
30.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení VO_EU_vestník_2020-OJS189-456658-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\30
30.09.2020
 Prilohy k SP Príloha
2020\09\29
29.09.2020
 SP_Lucenec_VO Súťažné podklady
2020\09\29
29.09.2020
22.05.2024 03:10:48