Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

PTK pre Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Lučenec

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 88527399 | Kód: 15/PRO/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z PTK Ostatné dokumenty
2024\02\21
21.02.2024
 Zápisnica z prípravných trhových konzultácií - 15/PRO/2023 Dokumenty zadávateľa
2023\08\04
04.08.2023
 Informácia o PTK Výzva na trhové konzultácie
2023\06\13
13.06.2023
 Príloha č. 3 Okruhy tém Príloha
2023\06\13
13.06.2023
 Príloha č. 1 Žiadosť o účasť Príloha
2023\06\13
13.06.2023
 Príloha č. 2 Opis PTK Príloha
2023\06\13
13.06.2023
22.05.2024 03:09:08