Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre Mesto Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 39312848 | Kód: 03/PRO/2024

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 5378 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\02\22
22.02.2024
 Corrigendum Oznámenia o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\02\22
22.02.2024
 Oznámenie o vyhlásení VO OJ S 35/2024 19/02/2024 - 101946-2024 Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Súťažné podklady časť C.1 edit Súťažné podklady
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 10 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 7 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 6 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 4 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 2A k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 11 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 9 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 8 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 5 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 3 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 2B k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha č. 1 k SP Príloha
2024\02\19
19.02.2024
 Súťažné podklady - 03/PRO/2024 Súťažné podklady
2024\02\19
19.02.2024
22.05.2024 03:48:49