Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre Mesto Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 03/PRO/2024 | Mesto Lučenec, Novohradská, 984 01, Lučenec
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre Mesto Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 39312848 | Kód: 03/PRO/2024

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 06:47:24