Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 16768281 | Kód: eBIZ – 06/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 SP_oprava c. 19_Lucenec_VO_lehoty - 8210-MSS Súťažné podklady
2023\03\07
07.03.2023
 Oprava c.18 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\03\07
07.03.2023
 Oprava c.1 Opravy c.17 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\01\16
16.01.2023
 SP_oprava c. 18_Lucenec_VO_lehoty - 8210-MSS Súťažné podklady
2023\01\12
12.01.2023
 Oprava c.17 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\01\12
12.01.2023
 SP_oprava c. 17_Lucenec_VO_lehoty - 8210-MSS Súťažné podklady
2022\11\23
23.11.2022
 Oprava c.16 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\23
23.11.2022
 Oprava c. 15 Oznamenia_CORRIGENDUM_viazanost ponuka - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\11
11.11.2022
 SP_oprava c. 16_Lucenec_VO_lehoty a viazanost ponuky - 8210-MSS Súťažné podklady
2022\11\08
08.11.2022
 Oprava c.13 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - 8210-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\08
08.11.2022
 SP_oprava c. 15_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\10\25
25.10.2022
 Oprava c. 14 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\10\25
25.10.2022
 SP_oprava c. 14_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\09\23
23.09.2022
 Oprava c. 13 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\09\23
23.09.2022
 SP_oprava c. 13_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\09\07
07.09.2022
 Oprava c.12 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\09\07
07.09.2022
 SP_oprava c. 12_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\08\16
16.08.2022
 Oprava c.11 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\08\16
16.08.2022
 Oprava c.10 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\07\29
29.07.2022
 SP_oprava c. 11_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\07\29
29.07.2022
 SP_oprava c. 10_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\07\18
18.07.2022
 Oprava c.9 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\07\18
18.07.2022
 Vysvetlovanie 13_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\07\18
18.07.2022
 Vysvetlovanie 11_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\07\18
18.07.2022
 Vysvetlovanie 06_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\07\18
18.07.2022
 Vysvetlovanie 01_Lucenec_Vsetkym zaujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\07\18
18.07.2022
 SP_oprava c. 9_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\07\11
11.07.2022
 Oprava c.8 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\07\11
11.07.2022
 SP_oprava c. 8_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\06\27
27.06.2022
 Oprava c.7 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\06\27
27.06.2022
 Vysvetlovanie 12_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\27
27.06.2022
 SP_oprava c. 7_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\06\20
20.06.2022
 Oprava c.6 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\06\20
20.06.2022
 Vysvetlovanie 10_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlovanie 09_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlovanie 08_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlovanie 07_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlovanie 05_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlovanie 04_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlovanie 03_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Oprava_c_2_prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - eBIZ – 06/2022 Príloha
2022\06\14
14.06.2022
 Oprava c. 2_Priloha_c._1_SP_Opis_PZ_doplnene_1 - eBIZ – 06/2022 Príloha
2022\06\13
13.06.2022
 SP_oprava c. 6_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\06\06
06.06.2022
 Oprava c.5 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\06\06
06.06.2022
 Oprava c. 1_Priloha_c._1_SP_Opis_PZ_doplnene_1 - eBIZ – 06/2022 Príloha
2022\05\16
16.05.2022
 SP_oprava c. 5_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\05\11
11.05.2022
 Oprava c.4 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\05\11
11.05.2022
 Oprava c. 1 Priloha_c_2_vykaz_vymer_k_naceneniu - eBIZ – 06/2022 Príloha
2022\04\26
26.04.2022
 Oprava c. 1_Priloha c. 3 SP_Zmluva o svietení bez EE - eBIZ – 06/2022 Príloha
2022\04\11
11.04.2022
 SP_oprava c. 4_Lucenec_VO_ine - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\04\11
11.04.2022
 SP_oprava c. 3_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\04\08
08.04.2022
 Oprava c.3 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\04\08
08.04.2022
 Vysvetlovanie 02_Lucenec_všetkým záujemcom - eBIZ – 06/2022 Vysvetlenie
2022\04\07
07.04.2022
 SP_oprava c. 2_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\03\23
23.03.2022
 Oprava c.2 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\23
23.03.2022
 Vybavenie ziadosti o napravu c. 1_Lucenec_VO_vsetkym zaujemcom - eBIZ – 06/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\02\24
24.02.2022
 SP_oprava c. 1_Lucenec_VO_lehoty - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\02\24
24.02.2022
 Oprava c.1 Oznamenia_CORRIGENDUM_lehoty - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\24
24.02.2022
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_8210-MSS - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\01
01.02.2022
 Prilohy_k_SP - eBIZ – 06/2022 Príloha
2022\01\31
31.01.2022
 SP_Lucenec_VO - eBIZ – 06/2022 Súťažné podklady
2022\01\31
31.01.2022
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS021-052295-sk - eBIZ – 06/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\01\31
31.01.2022
22.05.2024 04:47:49