Mesto Lučenec

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia mesta Lučenec

Bežný postup pre podlimitné zákazky |  ID: 74953899 | Kód: eBIZ - 07/2024

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlovanie c.11_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\24
24.04.2024
 Vysvetlovanie c.10_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\24
24.04.2024
 Vysvetlovanie c.9_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\23
23.04.2024
 Vysvetlovanie c.8_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\23
23.04.2024
 Vysvetlovanie c.2_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\19
19.04.2024
 Vysvetlovanie c.7_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\17
17.04.2024
 Vysvetlovanie c.5_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\17
17.04.2024
 Vysvetlovanie c.6_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\11
11.04.2024
 Vysvetlovanie c.4_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\11
11.04.2024
 Vysvetlovanie c.3_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\11
11.04.2024
 Oprava_c_1_Vyzvy_na_predkladanie_ponuk - 8304-WYP Výzva na predloženie ponuky
2024\04\04
04.04.2024
 Oprava c. 1_Sutazne podklady_lehoty - 8304-WYP Súťažné podklady
2024\04\04
04.04.2024
 Vysvetlovanie c.1_Lucenec_vsetkym zaujemcom - 8304-WYP Vysvetlenie
2024\04\04
04.04.2024
 Súťažné podklady - 8304-WYP Súťažné podklady
2024\03\13
13.03.2024
 Príloha - 8304-WYP Príloha
2024\03\13
13.03.2024
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_8304-WYP Výzva na predloženie ponuky
2024\03\13
13.03.2024
22.05.2024 03:24:25