PTK pre Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Lučenec

Prípravné trhové konzultacie | 15/PRO/2023 | Mesto Lučenec, Novohradská, 984 01, Lučenec
Oznámenie informácií ostatným záujemcom
Názov dokumentu
Typ
  Zápisnica z PTK Ostatné dokumenty  
  Informácia o PTK Výzva na trhové konzultácie 
  Príloha č. 3 Okruhy tém Príloha 
  Príloha č. 1 Žiadosť o účasť Príloha 
  Príloha č. 2 Opis PTK Príloha 


21.05.2024 22:53:36